Bitlog

Bitlogs verksamhet handlar om utveckling och implementering av affärs- och logistiksystem. Bitlog erbjuder också generella, behovsanpassade IT-tjänster.

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och Iscala. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.

Läs mer om Bitlog här: www.bitlog.se