CargoIT

CargoIT är ett IT- och logistikföretag med inriktning mot logistikbranschen. Med över 30 års samlad kompetens och erfarenhet bygger och erbjuder CargoIT idag tredje generationens IT- system inom spedition, transport, lager och tull – CIS- Cargo Information System. Till den webbaserade plattformen ges åtkomst till systemet via traditionella arbetsplatser, surfplattor, smartphones och appar där modulerna är integrerade med varandra i molnet. CIS moduler är användarvänliga och anpassningsbara för olika behov beroende på användning/användare/teknik.

CargoIT samarbetar med Unifaun angående transportbokning- delivery management. Från CargoITs plattform CIS – Cargo Information System kan orderinformation skickas till Unifauns plattform för direktbokning av transport med en viss transportör. Alternativt kan ett underlag skickas för att sedan administreras i Unifauns portal. Fraktdokument och etiketter kan antingen skickas till CIS eller tas ut från portalen. En annan möjlighet är att transportörer/speditörer ansluter sig som transportör i Unifaun, då kan tredje part boka och orderinformationen läses in i CIS som ett transportuppdrag som ska utföras. Avisering sker enkelt via sms och mail. 

Läs mer här!