Connect Companies

Connect Companies är specialiserade på att säkert och effektivt koppla ihop olika företags informationskällor som affärssystem, produktinformation och e-handel. Deras kärnverksamhet utgörs av tjänster inom verksamhetsutveckling och systemintegration med lösningar baserade på e-handelsplattform Enferno Storm samt integrationsmotorerna Microsoft Biztalk och Blue Integrator.

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemen Garp, Jeeves, Pyramid samt Microsoft Navision. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.

Läs mer om Connect Companies här: www.connectcompanies.se