Datea

Datea AB är ett IT-tjänsteföretag. Genom sina medarbetare levererar de dagligen IT-tjänster till företag i Småland och Halland, främst till privata näringslivet. Datea AB säkrar upp kundernas IT-miljö och deras affärskritiska applikationer. Resultatet blir en friktionsfri arbetsmiljö vilket är lönsamt och tidsbesparande.

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och FDT Affärssystem. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.

Läs mer om Datea här: www.datea.se