Datek Konsult

Genom hög kompetens tillgodoser Datek sina kunders behov avseende inköp, uppstart och drift av sin administrativa programvara.

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och Mamut affärssystem. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.

Läs mer om Datek här: www.datekkonsult.se