DK Data

Med över 100 års erfarenhet och kompetens levererar DK Data analyser, idéer, rådgivning och lösningar till små och medelstora företag. Tanken är att göra IT enklare, skapa arbetsro och generera växtkraft, så att kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och utveckla sina affärer i lugn och ro.

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och ditt affärssystem med hjälp av DK Data Kontor. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.