Epicor Iscala

Epicor iScala är ett affärssystem framtagen för multinationella företag samt stora lokala och regionala företag med betydande handel med utlandet. Mjukvarulösningen innehåller bland annat en integrerad Enterprise Resource Planning (ERP), hantering av leveranskedjor, Manufacturing Execution Systems (MES), projektledning och avlöningslistor, allt byggt på Microsofts flexibla lösning .NET med webbtjänstbaserat gränssnitt.

Läs mer om Epicor här: http://www.epicor.com/sweden

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemen Iscala. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.

Konsulter som arbetar med Iscala

Bitlog
Need2Code