Evry

Unifaun har ett samarbete med Evry One Graphic Solutions AB och Evry One Halmstad AB.

Affärsidé är att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva informationssystem. Evry One Graphic Solutions AB arbetar med Microsoft Dynamics NAV och Evry One Halmstad AB med Pyramid.

Läs mer om Evry One Graphic Solutions AB här: www.evry.se
Läs mer om Evry One Halmstad AB här: www.evry.se/one

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemen Microsoft Dynamics NAV. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.