Fackhandelsdata

Fackhandelsdata i Stockholm AB startade verksamheten 1985, för att skapa en faktureringstjänst för butiker inom fackhandeln, för att förenkla och effektivisera debiteringen för sina kunder. 

Våran affärsidé är att erbjuda branschanpassade datalösningar och affärssystem samt egenutvecklade applikationer till detaljhandeln. Rätt pris på rätt vara till rätt kund. Komplicerade behov och frågeställningar är vi specialister på.

Den främsta gemensamma nämnaren mellan oss och våra kunder är att vi förstår att kunden behöver vara i centrum därför är våra system byggda på ett butiksanpassat sätt.
För våra kunder bistår vi även med ett supportteam som hjälper till och svarar på frågor och gör sitt allra bästa för att hjälpa till när problem uppstår.

Vårat utvecklingsteam, utvecklar systemet successivt och lyssnar efter behov hos våra kunder.

Fackhandelsdata är en komplett leverantör som samarbetar med ett antal utvalda partners för att på bästa sätt kunna förpacka och erbjuda en helhetslösning. Sedan 1985 har vi genom våra erfarna konsulter lotsat kunderna vidare i sin verksamhet. Från behovsanalys via kravformuleringar till implementering och uppföljning. Kontinuitet, långsiktig service och support är viktigt för både oss och våra kunder.

Bland våra kunder finns fristående butiker, grossister, kedjor och kedjeanslutna butiker. Vi erbjuder centrala lösningar för både kedjor och leverantörer. Vi har lösningar för butiker och verksamheter med behov av ett stort antal arbetsplatser såväl som till den mindre butiken som önskar hyra ett kassaprogram och en kassa.

Fackhandelsdata är sedan 2013 Casios svenska distributör av deras olika kassor. Denna distribution sker genom vårt nät av Casioåterförsäljare som vi samarbetar med och tillsammans kan vi leverera kassor runt om i hela Sverige.