IXX IT-Partner

IXX IT-Partner erbjuder kunderna en säker och bekymmersfri IT-miljö. Bland deras tjänster finns hosting – drift med garanterad hög tillgänglighet, systemutveckling, infrastruktur och informationssäkerhet.

Läs mer om IXX IT-Partner: www.ixx.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och ditt affärssystem med hjälp av IXX IT-Partner. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.