LG IT Konsult

LG IT Konsult säljer och supportar bl. a. affärsystem från Visma SPCS, AdManus, SoftOne, Monitor samt all övrig IT-utrustning du behöver för att få en komplett och effektiv lösning.

LG IT Konsult är konsulter för Visma Administration

Läs mer om LG IT Konsult: www.lgit.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemet Visma Administration. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.