Montfort

Montfort hjälper företag och organisationer som vill utveckla och effektivisera sin verksamhet med hjälp av modern teknik, från förändringsanalys till implementation.

Läs mer om Montfort här: www.montfort.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemet Pyramid. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.