Netmine

Som leverantör av IT-tjänster erbjuder de sina kunder en lokal och personlig service uppbackat av hög kompetens.

Läs mer om Netmine: www.netmine.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och ditt affärssystem med hjälp av Netmine. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.