Ongoing Warehouse

Ongoing Warehouse är ett företag som är specialiserat på att erbjuda ett webbaserat lagersystem (WMS) för tredjepartslogistik (3PL) som en molntjänst. Företaget är i stark tillväxt och ledande inom denna nisch i Norden.

Kärnan i företagets produkt är stödet för att på ett effektivt och flexibelt sätt erbjuda stöd för våra kunder att bedriva många parallella och oberoende logistikflöden. Ongoing Warehouse har ett API som på ett effektivt sätt erbjuder utbyte av information mellan logistikföretaget och dess kunder. Ongoing Warehouse erbjuder också kopplingar/integrationer till ett antal system för transport, däribland Unifauns olika system. Med hjälp av en sådan koppling kan hela informationsflödet automatiseras och onödigt dubbelarbete minimeras.

Läs mer om kopplingarna mellan Unifauns olika system och Ongoing Warehouse här!