Proclient

Proclient är marknadsledande på affärssystemet Pyramid och tillhandahåller även molntjänster kopplade till detta. Med erfarna konsulter är Proclient en rikstäckande partner till sina kunder inom verksamhetsutveckling, affärssystem och IT.

Läs mer om Proclient: www.proclient.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemet Pyramid. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.

Unifaun erbjuder även en avancerad integration till DHL Multishipping, Memnon Apport, Web-TA, Bring TA-Connect & DSV e-services mot Pyramid.