Resolutor

Resolutor inriktar sig mot att tillhandahålla konsulttjänster kring affärsprocesser samt att leverera infrastruktur för IT d.v.s. försäljning och installation av hård/mjukvara med fokus på kundnytta.

Läs mer om Resolutor: www.resolutor.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemet PengVin. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.