Shine Webb

Shine Webb AB har inriktat sig på utveckling av OpenCart och Joomla. För e-handel har företaget valt OpenCart, som är en kraftfull och användarvänlig open source plattform. OpenCart har kraftfulla inbyggda funktioner, samtidigt som systemet är resurssnålt och stödjer multishop.

Läs mer om Shine Webb här.

Shine Webb är konsulter för

OpenCart