Specter

Specter vill frigöra tid för sina kunder

Specter är ett webbaserat affärssystem speciellt inriktat på mindre och medelstora e-handlare, butiker och grossister. Merparten av Specters kunder köper och säljer fysiska produkter. I takt med att de växer blir det tydligt att de behöver ett bra affärssystem för att få hjälp med att hantera leveranser och inköp, och få bättre koll på sitt lager.

Specters webbaserade affärssystem erbjuder en helhetslösning för multikanalförsäljning, även kallad omnikanal, där flera andra system och leverantörer har kopplats till Specters system för att underlätta för kunderna. På så sätt vill Specter hjälpa sina kunder att frigöra tid till att kunna fokusera på företagets utveckling och expansion.

UNIFAUN INTEGRERAT

För att hantera logistiken för Specters kunder har de sedan många år en välbeprövad integration mot Unifauns system. Genom att använda integrationen effektiviserar kunden sitt arbete på många sätt. Bland annat behöver kunden inte arbeta i flera olika system och dessutom förs all information från Specters system över automatiskt till Unifauns. Detta gör att informationen inte behöver skrivas in flera gånger och att den hålls korrekt i alla led.

Tiden som läggs ner på att hantera varje order minskar. När ett företag börjar komma upp i en lite större mängd ordrar per dag så blir det snabbt mycket tid som tjänas in när en minuts administration per order kan sparas. I många fall är det till och med en nödvändighet för att kunna växa som företag.

MÅNGA FÖRDELAR ÄVEN FÖR SPECTER OCH UNIFAUN

Fördelarna för Specter och Unifaun är också många. Samarbetet utökar ekosystemet för båda. Ett vanligt scenario är att e-handlaren redan använder Unifaun och när de sedan letar efter ett lämpligt affärssystem väljer de ett som redan är integrerat mot Unifaun. Och vice versa.

Det hade varit ineffektivt för Specter att själva bygga den funktionalitet som ingår i ett Delivery Management system. Istället väljer Specter att samarbeta med Unifaun som dagligen arbetar med området och har stor expertis inom logistik.

Tillsammans har Unifaun och Specter hundratals kunder och fler tillkommer hela tiden.

”Vi har en väldigt bra relation med Unifaun och ett givande samarbete med fokus på att hjälpa våra kunder i deras dagliga verksamhet. Vi samarbetar ofta på events och har bland annat delat monter på Formex, just nu har vi ett frukostseminarium på gång tillsammans med Unifaun och andra partners.” Säger Patrik Johansson på Specter (Partneransvarig)

Läs mer om Specter!