Systemstöd

Aktiebolaget Systemstöd är ledande leverantör av affärskritiska systemlösningar baserade Sage X3 affärssystem och Jeeves konsulttjänster kring Jeeves ERP inom definierade branscher i Sverige. Affärsidén är att tillsammans och i närhet med kunderna utveckla och förvalta affärssystemlösningar, baserade på Sage X3 och Jeeves ERP, som stöd för kundernas affärsprocesser och därmed bidra till kundernas ökade konkurrenskraft och lönsamhet.

Systemstöd har kontor i Stockholm, GöteborgJönköping, Linköping och Örebro och har drygt 150 kunder med verksamhet i 15 länder.

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemet Jeeves. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.

Läs mer om Systemstöd här.