Update Affärssystem

Update Affärssystem är ett oberoende IT-konsultföretag som hjälper små till medelstora företag med deras IT-drift och affärssystem.

Läs mer om Update Affärssystem: www.affarssystem.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.