Skip to content


Dellner Couplers är ett svenskt företag med cirka 1 000 anställda globalt och 200 miljoner euro (2018) i omsättning. Företaget betjänar ledande tågbyggare över hela världen med kompletta tågkopplingssystem inklusive koppel, landgångar, luckor, spjäll och krockhanteringssystem, plus eftermarknadstjänster. Det som Dellner sökte efter och hittade i Unifaun TMS var en plattform för verksamheten där global synlighet och statistik kunde samlas.

De använder nu Unifaun TMS för transportadministration i England, Polen och Sverige. TMS används för inkommande och utgående leveranser, export av intern produktion mellan företagen och för slutprodukten, ”Tågkopplingssystem”, direkt till slutkunderna En av de viktigaste funktionerna i Unifaun TMS för Dellner kommer att vara funktionen för kontroll av fraktkostnaden och den analytiska uppföljningen.

En av de stora besparingarna är framför allt att kunna fastställa standarder för användare, eliminera misstag och höja kunskapsnivån med mallar. Transportörval är också något som vi har förväntningar på eftersom vi strävar efter att alltid ha alternativa avtal.

 Bill Glad, Global Transport Manager Dellner Couplers AB

Sök