Skip to content

Att leveranser kommer fram i tid, att rätt information är tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt och att bokningen är smidig. Lite skämtsamt säger vChain att det är först när det blir problem som de kopplas in. Fast då har de redan jobbat hårt i grunden med att skräddarsy en logistikprocess utifrån företagets behovgjord för att flyta på problemfritt.  

Som 4PL-företag fungerar vChain som en extern logistikavdelning, eller kontrolltorn. De tar sig an alla storlekar på företag, förutsatt att det finns någon anledning att behöva deras experthjälp. Det kan antingen röra sig om att man skickar varor till flera olika marknaderhar ett komplext Inbound-flöde, eller som i ett fall där kunden bara skickar inom Sverige, men erbjuder sina kunder nio olika val av leveranssätt.

Leveranser dygnet runt kräver ett stabilt Delivery Management-system 

“Vi valde Unifaun eftersom det var den plattform som var längst gången i utvecklingen. Mest komplett.” Nils Johan Törnström, vChain 

Innan vChain startade insåg de att en stor del av deras verksamhet kommer vara ett väl fungerande Delivery Management-system. De gjorde då ett gediget utvärderande arbete för att leta fram det bästa systemet de kunde hitta på marknaden och bestämde sig till slut för Unifaun.   

vChain byggde sin plattform med Unifauns system i botten och har idag en skräddarsydd layoutprofil vilket gör att det helt och hållet framstår som vChains egen plattform. 

För att allt ska fungera är det viktigt med stabilitet och tillgänglighet. vChain ligger runt 1000 bokningar per dag och har hela världen som arbetsfält, alla dagar i veckan och även nattetidSkulle systemet ligga nere eller krångla på något vis kan det innebära en stor katastrof för många av deras företag. vChain är mycket nöjda med Unifauns stabilitet.

Inbound, Outbound och Cross-flöden  

vChain tar ett helhetsansvar för sina kunders transportlogistik vilket innebär att alla flöden hanteras, även Inbound och så kallade cross-flöden, som inte nuddar kunder utan går direkt från leverantör till kundens kund. Många av vChains kunder ställer som krav att det ska gå att integrera sitt affärssystem med Delivery Management-systemet vilket vChain är glada för. En integration leder till en effektiv bokningsprocess och vChain jobbar aktivt för att så många som möjligt av deras kunder ska jobba med integrerade system.  

Det är få av Unifauns kunder som verkligen nyttjar systemet till fullo så som vChain gör, med många extra funktioner och tillägg. Bland de funktioner de uppskattar mest finns aviseringar, som går ut till kunder med information om leveransen, Unifauns kontrolltorn, som visar om något inte kommit fram eller är försenat, och uppföljningen, att kunna hämta data från Unifaun till bl.a. kundfakturor och statistik 

I grunden handlar allt om transportbokningen och kopplingen till de olika transportörerna. För att vChain ska kunna göra sitt jobb så krävs det att transportörskopplingarna fungerar väl. Det är det viktigaste och det känner de sig trygga med att de får från Unifaun 

Sök