Skip to content

Logent är en oberoende logistikpartner med möjlighet att erbjuda helhetslösningar för hela logistikkedjan. De skräddarsyr lösningar åt kunder avseende lager, transport management, tull, hamn, bemanning etc. Företaget är idag 12 år gammalt och är en stor aktör i Skandinavien med 3000 anställda och en omsättning på 1,5 miljard.  

Transport Management är en extremt snabbväxande verksamhet inom Logent. Lösningen riktar sig främst till industriföretag med komplexa globala flöden. 

”Vi ser ett allt större behov från industriföretag att få vår hjälp med att ta kontroll över och utveckla sin transportlogistikGenom Logents nischkompetens och lösningar designar vi effektiva transportlösningar och tar ansvar för den löpande driften”.  säger Fredrik Strömberg, VD för Logent Transport Management.  

Långt samarbete med Unifaun 

Unifauns IT-lösning är en viktig komponent i den helhetslösning inom Transport Management som vi erbjuder våra kunder.” Fredrik Strömberg 

I alla Logents ca 50 kundåtaganden inom Transport Management så används Unifaun TMS, dvs den komponent slutkunden möter i samband med transportbokning och transportuppföljning. Logent och Unifaun har samarbetat i över 10 år. 

Grunden i Transport Management-lösningen är gemensam för alla Logents kunder. Genom denna tar Logent ett samlat grepp om kundens alla transportflöden, säkerställer kostnadseffektivitet såväl som rätt kvalitet. De fysiska flödena designas och skräddarsys utifrån kundernas behov. Exempel på fokusområden som är vanligt förekommande är att ta kontroll över Inbound-flöden, att designa och etablera konsolideringslösningar, att möjliggöra kortare ledtid, att förädla tull-lösningar etc. 

Efter att den initiala logistiklösningen är designad och uppsatt hos en kund så handlar jobbet för Logent mycket om löpande förbättringsarbete. Detta kan omfatta att förändra bokningsbeteenden, att konsolidera flöden, att fintrimma rutiner med transportörerna etc.  

Genom Unifaun kan Logent styra och kontrollera transportflödena hos sina kunder. Korrekt och tillgänglig data är nödvändig för Logent, det är ett sätt att hålla koll på att allt fungerar som det ska och att se var det finns förbättringsområden.

En självklarhet att integrera 

Unifaun och Logent har ett nära samarbete även när det gäller integrationer med kundens affärssystem. Fredrik Strömberg 

Vid implementering av Transport Management-lösningen åt större kundföretag har Logent och Unifaun normalt sett gemensamma arbetsmöten med kund för att få fram rätt lösning för kunderna. Genom att specialister från de olika företagen samverkar säkerställs att processer designas på ett effektivt sätt och att Unifaun TMS integreras för att spara tid i administration och minska riskerna för fel.   

Det är framförallt Unifauns kompetens och flexibilitet som Logent uppskattar i samarbetet, men även den internationella bredden. Logents kunder är ofta globala vilket kräver att alla inblandade kan hantera globala flöden och alla transportslag. 

Unifauns system är väldigt brett och fungerar för många olika kunder, bredden och att det är så stabilt är några av de saker som gör att vi uppskattar Unifaun.” avslutar Fredrik Strömberg.

Sök