Skip to content

Stålkoncernen Ovako är en av Unifauns nyaste kunder. De producerar specialstål inom olika segment till bland annat kullagerindustrin. Det mesta tillverkas i form av stångstål och råvaran som används baseras på skrot från lokala källor.  

Ovako fraktar runt 700 000 ton av skrymmande gods varje år från sina verksamheter i Sverige, Finland och till viss del Europa. Frakten går primärt till Norden och Europa men även till Asien, USA, Sydamerika och Mellanöstern. Med så tunga och stora volymer har de aldrig behövt jobba med etiketterIstället har de skött all bokning direkt med de cirka 20 transportörerna de använder, via mail eller via transportörernas olika bokningssidor.

Såg behovet av struktur och uppföljning 

Ovako såg nyligen ett strategiskt behov av att strukturera upp kommunikationen med transportörerna. De såg hur utvecklingen går mot att det blir allt vanligare med bokningssidor hos de olika transportörerna och insåg att det skulle bli ofördelaktigt att sitta och jobba i flera olika portaler. För att bokningen av transporterna ska fungera smidigt kände Ovako att de behövde äga den delen av processen och göra alla sina bokningar på en och samma bokningssida.  

Inom företaget kom också ökande krav på detaljerad uppföljning och på att se var sändningarna befinner sig. Med en omsättning på 781 miljoner och 2800 anställda är det viktigt att kunna strukturera upp information och tillgängliggöra den för alla på företaget som behöver, inte endast för den som gör bokningen. Tidigare har information som uppstått stannat mellan transportören och den som bokat transporten. Ovako ville hitta ett system som var tillgängligt för alla oavsett om man vill se var sändningen är, om bilen blivit lastad än, eller vad den senaste bokningen kommer kosta. 

”Vår prioritet har varit att snabbt komma igång med minsta möjliga friktion för att direkt få den effekt vi vill ha. Och det har vi fått. Ted Lundström, Head of Logistics, Ovako 

Eftersom Ovako nyligen börjat boka alla sina transporter med Unifaun håller de just nu på att trimma in användandet i verksamhetens vardag. Alla bokningar sker manuellt, dvs utan att vara integrerat i något affärssystem. Det var ett aktivt val från början att göra så. Att förändra bokningsprocessen skulle inte bli ett stort och krångligt it-projekt, utan en enkel övergång från hur de brukade boka. Nästa steg är att se på nyttan med att göra en integration mot affärssystemet.

Personlig kontakt med Unifaun 

”Mattias på Unifaun ska ha mycket cred för att det har gått så bra som det har gjort. Ted Lundström  

Med Enterprise-kontot får man alltid en personlig kontakt på Unifaun för att kunna maximera användandet av systemet speciellt för det specifika företaget. Uppsättningen bygger alltid på ett antal standardiserade grundmoduler, som där efter anpassas efter den specifika kundens behov.  

För Ovako har exempelvis en egen domängrupp lagts upp. Det betyder att de olika kontoren jobbar på sina egna konton. På så sätt syns bara det lokala kontorets egna bokningar vilket ger en lättare hantering och överblick. Vissa, t.ex. huvudkontoret, kan däremot välja att se allt för att få ut övergripande information och statistik.  

En annan funktion som Ovako uppskattar mycket är ”Automatiskt pris” som erbjuder estimerade priser från användarens alla transportörer. Priserna baseras på Ovakos avtal med transportörerna och underlättar vid fakturakontroll så de ser att de betalar enligt avtal. Det sparar både tid och ökar kvaliteten. Användandet av ett Delivery Management-system har fått Ovako att upptäcka många andra funktioner som de är intresserade av. Bland annat analyseringsverktyg och ett inbound-upplägg. Men först vill de se till att hela organisationen enkelt använder grunden i systemet.

Sök