Skip to content

Med QRkoder får plantagen full koll på sin leveransprecision 

Plantagen säljer växter och allt runt växter. De har 45 butiker i Sverige, 78 i Norge och 14 i Finland med en omsättning på strax under 4 miljarder SEK. Centrallagret ligger i Trollhättan där cirka hälften av sortimentet liggerså kallat dry goodstorrvaror. Utöver det finns det hubbar i Sverige, Norge, Holland och Tyskland med bara växter som förser alla butiker.  

Sedan 2008 har Plantagen ett 3PL-samarbete med DHL. Det betyder att DHL har hand om den fysiska lagertjänsten med att ta in gods, lagra det och hantera butiksorder. DHL använder Unifaun för att boka alla transporter men hela registret i Unifaun sköter Plantagen själva från koncernkontoret i Barkarby utanför Stockholm. Därifrån lägger de in all nödvändig information som sedan används av DHL och de övriga transportörerna.   

Stort inboundflöde, från lager till butik 

Plantagen har ett automatiskt påfyllningssystem från lagret till butikerna där de i Unifauns system har rhandsdefinierat vilka butiker som ska få vad och när. Som grund till det finns en leveransplan, där alla butiker i alla länder står, med sin specifika leveransdag. Den här information ligger till grund för alla order som går till DHL. De plockar varorna och går sedan in i Unifauns system för att göra transportbokningen med den aktuella transportören för det berörda landet.  De transportörer som används är DSV och NTG för Sverige, Schenker i Finland, Kuehne + Nagel i Norge och DSV för Inbound-flöden i Sverige.  

Innan Plantagen började jobba med Unifaun bokades transporterna via transportörernas egna bokningssidor. De kunde då endast ta ut enklare statistik på antal sändningar etc och hade få transportörsval. För att kunna stå mer fritt och välja transportör så var det viktigt för Plantagen med ett Delivery Management-system som var neutralt. Dessutom växte diskussionerna och spekulationerna kring om sändningarna kom fram i tid eller inte och Plantagen insåg att de saknade en funktion för att mäta siffror och leveransprecision.  

OR-koder  

När Plantagen kommit igång med Unifaun så hittade de en smart lösning för att mäta just leveransprecisionen. Med hjälp av en QR-kod kan de nu spåra leveransen hela vägen. QR-koden finns med på fraktsedeln som centrallagret scannar när leveransen lastas. På så vis vet alla att den är på väg. När leveransen kommer fram till butiken scannar butikspersonalen koden igen och den får då status ”Delivered”, levererad.  

Plantagen har sedan tidigare lagt in leveransplanen i Unifauns system, som visar vilken dag och vilket tidsfönster butiken har. Om en butik till exempel har leverans onsdag mellan 12-15 och leveransen kom kl 13 så får den sändningen 100% leveransprecision. Under hela tiden kan Plantagen gå in i systemet och se status. På så vis kan de alltid hålla full koll på hur bra leveransprecision de har.

Sök