Skip to content

Mobile Climate Control är ett svenskt företag som tillverkar avancerade system för uppvärmning, kylning, ventilation och luftkonditionering till bussar, lastbilar och anläggningsfordon inom infrastruktur, jordbruk, skogsbruk, gruvor och materialhantering samt nytto- och försvarsfordon. Företaget har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1975. För närvarande har MCC egna produktionsanläggningar och utvecklingsavdelningar i Sverige, Kanada, Kina, USA, Sydafrika och sedan 2008, även en modern fabrik i Oława i Polen. MCC siktar strategiskt på att bli en global leverantör av HVAC-utrustning till nyttofordonssektorn. Med sitt stora nätverk av samarbetsrelationer behövde MCC ett effektivt och ändamålsenligt system för transportadministration. MCC:s företagsledning i Oława var helt medveten om att en modern utvecklingsstrategi för företaget, trots många andra fördelar, inte skulle vara komplett utan innovativa verktyg för transportadministration. Därför valde man lösningar för att möjliggöra kontinuerlig utveckling och effektiv administration av företaget. Unifaun, ett svenskt företag med filial i Polen, har i över 20 år specialiserat sig på att förse transport- och tillverkningsföretag med innovativa system för transportadministration.

Unifaun TMS-systemet som stöd för Mobile Climate Control

“Samarbetet mellan MCC och Unifaun började för mer än ett och ett halvt år sedan. Det gjorde att Unifaun kunde erbjuda ett brett urval av sina tjänster, samtidigt som fokus hela tiden låg på företagets behov. Varje lösning är alltid skräddarsydd för det aktuella företagets specifika natur. Det är också lätt att bygga ut systemet, till exempel genom att automatiskt driftsätta tilläggsmoduler, som kunden kan beställa direkt i sitt system i webbutiken för tilläggsmoduler” – säger Krzysztof Mytnik, Country Manager of Unifaun Polska.

Status quo:

Exempelvis sköttes kommunikationen med fraktföretagen via mejl, telefonsamtal och flera webbplattformar direkt från transportörerna. Den befintliga samarbetsformen medförde massor av manuellt arbete utfört i olika system, med transportinformationen utspridd på olika platser, vilket ledde till högre risk för fel. Feedback från transportörer, tillgängliga på flera olika platser, ledde till mycket mer arbete även i kundserviceprocessen. Transportkostnaderna verifierades manuellt genom att jämföra fakturor och transportparametrar från transportörernas konossement med taxorna enligt kontrakt med transportörerna – en mycket tidskrävande manuell process.

Status quo:

Företagsledningen och logistik-, transport- och ekonomiavdelningarna behövde en systemlösning som automatiserar och standardiserar processen för att beställa frakt, och som gör det enkelt att kontrollera att leveranstiderna hålls och transportkostnaderna. Lösningen borde bland annat erbjuda funktionerna i en Track-and-Trace-modul och ett intuitivt system för att kommunicera med frakt- och speditionsföretag (inklusive DHL, DSV, FedEx, TNT, Schenker och polska speditionsföretag). Det borde också vara enkelt att lägga till nya fraktföretag i systemet, till exempel på grund av MCC-kundernas krav beträffande det fraktföretag som väljs för leveransen av varorna. Syftet med den föreslagna lösningen var att reducera arbetsinsatsen genom att automatisera processer, minska antalet fel och standardisera fraktbeställningsprocessen. En automatisk beräkning av fraktpriser förväntades också, i överensstämmelse med orderparametrar, och beräknade enligt kontrakt med transportörerna. Det fanns också önskemål om att kunna generera olika typer av rapporter åt flera avdelningar inom företaget och till företagsledningen, till exempel rapporter för att verifiera lönsamheten genom att jämföra kontraktets omfattning med frekvensen sändningar på kundens begäran.

Effektiv kommunikation, styrning och dataarkivering – vardagsfördelar

Effektiv kommunikation, styrning och dataarkivering är extremt viktigt när stora datamängder tas emot varje dag, och utgör grunden för analyser, rapporter och beslutsfattande. Effektiv kommunikation säkerställer också en omedelbar reaktion på avvikelser i processen. Detta är möjligt genom att utnyttja en mängd Unifaun TMS-funktioner som: händelsehanterare och aviseringar av transportstatus som skickas till berörda processdeltagare via e-post med en aktiv T&T-länk.“Redan efter de första månaderna som lösningen var i drift kunde man dra slutsatsen att processerna var enklare att genomföra och mer intuitiva. De mätbara tidsbesparingarna är också påtagliga, vilket ger både ekonomiska fördelar och fördelar som är resultatet av rapportanalyser. Redan nu är det svårt att föreställa sig att driva verksamheten och administrera företagets fraktplanering och styrning utan stöd av Unifaun-systemet” – sammanfattar Mariusz Król, Managing Director, President of Mobile Climate Control for Europe.

Sök