Ahola Transport

Ahola är en av Finlands största transportörer med verksamhet i Norden, Baltikum och Östeuropa. Företaget hanterar årligen cirka 180 000 transporter, där majoriteten är omfattande bokningar på flera ton.

Utmaning

Ahola Transport hade upp till 16 medarbetare som arbetade heltid med att ta emot och bearbeta transportbokningar från företagets kunder. Hanteringen av transportbokningar krävde mycket tid och administration. Samtidigt hade Ahola också flera kunder som efterfrågade att kunna boka sina transporter på elektronisk väg.

Lösning

Efter att ha undersökt marknadens utbud valde Ahola att koppla upp sig till Unifauns transportörsneutrala TA-system (transportadministrationssystem) och tillgängliggjorde på så sätt sina tjänster för tusentals nya transportköpare. Snart upptäckte man fördelarna med digitala transportbokningar och uppgraderade då till ett eget TA-system att erbjuda sina kunder. Även det egna TA-systemet levereras av Unifaun.

Resultat

Efter att Ahola börjat erbjuda ett eget TA-system har företagets EDI-grad ökat med 20 % på två år. Det motsvarar en tidsbesparing på i snitt 16 arbetstimmar/dag. EDI-graden forsätter att kontinuerligt öka och Ahola har på så sätt väldigt snabbt uppnått ROI på sin investering.

TA-systemet underlättar inte bara för Ahola internt utan även för Aholas kunder. Kunden får en avsevärt förenklad hantering av sina transporter och får mer kontroll på sina transportflöden. Därmed kan Ahola också använda sitt TA-system som ett starkt säljargument som genererar många nöjda kunder.

Med hjälp av TA-systemet valideras all transportinformation och kunden får per automatik korrekta fraktetiketter och fraktdokument. På så sätt minimeras risken för fel och Ahola minskar sina kostnader tack vare att all information är korrekt från start.

I takt med att Ahola och företagets kunder utvecklar sina behov och sitt användande av TA-systemet utökar Ahola enkelt funktionaliteten i tjänsten. Med hjälp av färdiga moduler kan de växa i sitt TA-system och exempelvis börja arbeta med aviseringar och olika former av mer avancerad uppföljning.

Ahola Transport