Bring / Scan NDC

NDC står för Nationellt Distributions Center och är ett av Sveriges modernaste distributionscentrum.

NDC är beläget i Linköping och är Scans centrallager, drivet av Bring Frigoscandia i egenskap av tredjepartsleverantör. Byggnaden utgör 9 600 m2, rymmer 5 000 helpall och 15 000 enhetslaster. Härifrån distribueras Scans alla varor till dagligvaruhandeln, restauranger, storhushåll och direktkunder.

Utmaning

Med en genomsnittlig omsättningshastiget på två dygn distribuerar NDC Scans alla varor till olika destinationer runt om i Sverige. Detta ställer höga krav på en genomtänkt och välarbetad logistik som minimerar manuell handpåläggning och automatiserar flödet till högsta grad. Med så många varor och leveransadresser skiljer sig ofta förbokningar från sluttransporten, vilket medför ökad komplexitet och skapar osäkerhet för transportörerna.

Lösning

NDC har sedan starten implementerat Unifauns TA-system och anpassat tjänsten till att automatisera den stora mängden bokningar och uppdateringar. Tjänsten är integrerad inåt NDC och utåt mot företagets olika transportörer. Under tiden mellan förbokning och transportinstruktion skickas kontinuerliga uppdateringar avseende bokningens innehåll.

Resultat

Användandet av Unifauns TA-system har hjälpt NDC i hög grad. Det faktum att bokningsprocessen är högautomatiserad sparar NDC väldigt mycket administration och tid. Enligt företagets egen uppskattning är tidsåtgången att boka en sändning manuellt 20 ggr högre än att boka en sändning via Unifauns TA-system. Ett annat positivt resultat är att de uppsatta integrationerna och kontinuerliga uppdateringarna ger NDCs transportörer möjlighet att optimera sina turer, vilket får positiva effekter på såväl ekonomi som miljö.

Bring / Scan NDC