Camfil

Större kontroll över inkommande flöden för Camfil

Camfil startades 1963 i Sverige och är idag världsledande inom luftfilter och ventilationsanläggningar. De har sedan 2012 arbetat aktivt med Unifaun för att optimera sin hantering av inkommande transporter från underleverantörer.

Som tillverkande företag är Camfil beroende av en rad underleverantörer. En av utmaningarna var att dessa leverantörer alla arbetade efter olika processer. Det skapade ett ogenomträngligt flöde som inte gav Camfil rätt förutsättningar att arbeta effektivt och proaktivt. Inom inköp och logistik fattades därför beslutet att ta kontroll över de inkommande transporterna. Valet av systemstöd föll på Unifaun som kunde presentera en standardiserad lösning med snabb implementation.

I utrullningen av systemlösningen från Unifaun innefattades Camfils 50-tal leverantörer runt om i Europa. De levererar i sin tur de råvaror som krävs för att 10 Camfil-fabriker ska kunna producera produkterna.

”En viktig del för oss på Camfil var att ta kontroll över de inkommande flödena till fabrik, både avseende den övergripande visibiliteten, men också för att skapa bättre förutsättningar till kontinuerliga förbättringar i flödet.”, berättar Patrik Mårdvall, Group Logistics Director på Camfil.

Före samarbetet med Unifaun hade Camfil väldigt begränsad insyn från att ordern getts till leverantörer till att den levererats till fabrik. Efter projektimplementation fick Camfil helt andra förutsättningar kring vilken transportör och transporttjänst som används för en specifik transport. Man fick också total kontroll på var i flödet leveransen befinner sig och inte minst vilken dag godset beräknas levereras till fabrik. Något som är väl så viktigt för att kunna planera produktionen.

”Vi gick från att ha liten insyn i transportflödena, till att själva bestämma hur respektive leverantör skulle boka transporterna och med vem. Det gav oss förutom visibilitet nya förutsättningar att kravställa mot både leverantör och transportör.”, säger Mårdvall.

En annan fördel Camfil har fått genom fokuset på de inkommande transporterna är att skapa förutsättningar för snabba anpassningar i leveranskedjan. De kan till exempel från en dag till en annan ändra transportör eller transporttjänst, genom att de centralt hanterar vilken vy i systemet leverantörerna bokar efter. Skillnaden för leverantören blir minimal, medan Camfil centralt kan få stora fördelar med det här arbetssättet.

Enligt Patrik Mårdvall var det viktigt för Camfil att hitta en lösning som inte krävde allt för mycket administration och som gav de olika användarna av systemet enkelhet med tydliga ramar. Samtidigt som det var av yttersta vikt att från centralt håll kunna få den visuella översynen, för att proaktivt kunna fokusera på de delar av processen som kan förbättras.

Camfil har idag en mycket bra överblick på de inkommande transporterna och användarna av systemet är nöjda. Nästa steg blir att skapa motsvarande överblick för de utgående transporterna, avslutar Patrik Mårdvall

www.camfil.se

 

Camfil