Carrier Transport

Carrier är en åkarägd bud- och lastbilscentral med huvudkontor i Stockholm och verksamhet över hela landet. Ledorden ”Vi kan mer” innebär att företaget inte bara levererar godset utan även utför kringtjänster så som att montera, installera och annat som kunden efterfrågar.

Utmaning

Som en av de större aktörerna på marknaden får Carrier dagligen ett stort antal bud- och transportbokningar. Med omfattande löpande kontrakt, en utbredd transportförmedling, flertalet inrikestransporter och många dagliga slingor genom landet blir telefonbokning en mycket krävande process. Då Carrier vuxit snabbt under senare år har den administrativa avdelningen tvingats växa oproportioneligt mycket för att kunna hantera såväl bokningar som felsökningar och annat dagligt arbete.

Lösning

Carrier valde att koppla upp sig som en valbar transportör i Unifauns TA-system och låta företagets kunder boka sina transporter via Internet.

Resultat

Bokningarna som sker via Unifauns TA-system genererar, förutom den efterfrågade effektiviteten och tidsbesparingen, ett antal olika fördelar för Carrier. Idag märker företaget av att kunderna blir nöjdare när de inte behöver vänta i telefonköer utan enkelt kan genomföra sin bokning när det passar dem. En stor fördel för Carrier är också att andelen fel minskat och att det går markant fortare att identifiera orsakerna bakom de fel som ändå uppstår. Detta har sparat såväl Carrier som dess kunder tid, pengar och inte minst energi.

Carrier upplever att de har bättre kontroll på de transporter som bokats via Unifauns TA-system, mycket tack vare att företaget nu har möjlighet att utföra ett antal olika mätningar kring dem.
Till följd av denna ökade effektivitet, höjda kvalitet på bokningar och möjligheterna till kontroll anser sig Carrier ha fått en bättre relation till sina partners. Slutligen har uppkopplingen till Unifauns TA-system även gett en ökad exponering gentemot potentiella kunder.

www.carrier.se

Carrier Transport

Väldigt mycket tid går åt från både Carrier och våra kunder när vi måste leta igenom all dokumentation för att kontrollera att allting blivit rätt. I Memnon Apport undviker vi de problemen, all information finns där. Det är mycket bättre både för oss och för kunden.

Therese Andersson, VD