DHL

DHL är en av de största aktörerna på den globala logistikmarknaden och har fyra affärsområden: DHL Freight, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain och DHL Express.

Utmaning

Som en av världens största transportörer får DHL dagligen in transportbokningar i så stora mängder att manuell hantering av dessa inte är möjlig. För att hantera transportbokningarna började därför DHL i Norden att använda lokalt installerade PC-baserade TA-system. Dessa lokala system var dock kostsamma att administrera och underhålla.

Lösning

Ur DHL:s behov att automatisera och förenkla processen föddes idén med digital hantering av transportbokningar och EDI. Lösningen blev att byta ut de lokala PC-baserade systemen mot ett molnbaserat TA-system. DHL blev först på marknaden med att kunna erbjuda sina kunder att boka transporter i ett molnbaserat TA-system: DHL Multishipping. Med hjälp av DHL Multishipping kan kunderna samla transportinformation, boka transporter och följa aktuell status – allt i en och samma tjänst. DHL Multishipping levereras av Unifaun.

Resultat

Den nordiska marknaden är idag världsledande gällande digitalisering och graden av EDI och DHL har varit drivande i utvecklingen. DHL har gått från en EDI-grad på 25 procent till drygt 97 procent. Det innebär en otroligt stor kostnads- och tidsbesparing.

Samtidigt som DHL internt fått avsevärt bättre effektivitet och informationskvalitet har företagets kunder fått en betydligt smidigare och mer effektiv hantering av sina transporter. En annan positiv effekt av TA-systemet är att kunderna alltid har uppdaterade fraktetiketter och andra transportdokument. På så sätt blir allting korrekt genom hela transportkedjan. Något som ytterligare bidrar till kunderbjudandet.

DHL