GDL

GDL är ett av de större bolagen inom svensk transport och logistik. Under våren 2011 skedde ett samgående av de fyra bolagen Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL och det nya GDL Transport AB bildades. GDL är specialist inom fyra specificerade områden; bygg, anläggning & miljö, jordbruk, industri & handel och logistik.

Utmaning

GDL får dagligen in stora ordrar inom de olika branscher företaget verkar inom. Inom delen för industri och handel är flödena dessutom väldigt känsliga. Här ger förseningar och andra avvikelser stora konsekvenser. Massiva ordrar av frukt och grönsaker har ofta tighta tidsramar genom hela processen och samma order har ofta ett flertal leveransställen runt om i landet. Detta ställer höga krav på att GDL ständigt har tillgång till snabb och tillförlitlig information gällande företagets ordrar.

Lösning

Genom en integration mellan Unifauns TA-system och GDLs interna system kan GDL på ett automatiserat sätt få in bokningar med korrekt och tillförlitlig information.

Resultat

Förutom de rent administrativa fördelarna som en integration innebär, så som minskad arbetsbelastning etc., har GDL upplevt ytterligare mervärden av samarbetet med Unifaun. Det företaget upplevt som kanske viktigast har varit en snabb problemlösning med effektiv kommunikation och hjälp då det uppstått olika typer av situationer. Genom en personlig kontakt har GDL snabbt kunnat få svar på vad som hänt med en specifik order. På så sätt har GDL fått en möjlighet att på ett bra sätt hantera situationer som uppstår och fortsatt kunna leverera sina tjänster med en hög precision och kvalitet.

www.gdl.se

GDL