Plantagen

MED QR-KODER FÅR PLANTAGEN FULL KOLL PÅ SIN LEVERANSPRECISION

Plantagen säljer växter och allt runt växter. De har 46 butiker i Sverige, 80 i Norge och 14 i Finland med en omsättning på strax under 4 miljarder SEK. Centrallagret ligger i Trollhättan där cirka hälften av sortimentet ligger, så kallat dry goods, torrvaror. Utöver det finns 4 hubbar runt om i norden, Holland och Tyskland som förser alla butiker med växter.

Sedan 2008 har Plantagen ett 3PL-samarbete med DHL Supply Chain. Det betyder att DHL har hand om den fysiska lagertjänsten med att ta in gods, lagra det och hantera butiksorder. DHL Supply Chain använder Unifaun för att boka alla transporter men hela kundregistret i Unifaun sköter Plantagen själva från koncernkontoret i Barkarby utanför Stockholm. Därifrån lägger de in all nödvändig information som sedan används av DHL och de övriga transportörerna.

STORT INBOUNDFLÖDE, FRÅN LAGER TILL BUTIK

Plantagen har ett automatiskt påfyllningssystem från lagret till butikerna där de i Unifauns system har förhandsdefinierat vilka butiker som ska få vad och när. Som grund till det finns en leveransplan, där alla butiker i alla länder ingår, med sin specifika leveransdag. Den här information ligger till grund för alla order som går till DHL. De plockar varorna och går sedan in i Unifauns system för att göra transportbokningen med den aktuella transportören för det berörda landet.  De transportörer som används är DSV och NTG för Sverige, Schenker i Finland, Kuehne + Nagel i Norge och DSV för Inbound-flöden.

Innan Plantagen började jobba med Unifaun bokades transporterna via transportörernas egna bokningssidor. De kunde då endast ta ut enklare statistik och hade få transportörsval. För att kunna stå mer fritt och välja transportör var det viktigt för Plantagen med ett Delivery Management-system som var transportörsneutralt. Dessutom växte diskussionerna och spekulationerna kring om transporterna kom fram i tid eller inte och Plantagen insåg att de saknade ett verktyg för att följa upp transporterna och mäta leveransprecisionen.

QR-KODER

När Plantagen kommit igång med Unifaun så hittade de en smart lösning för att mäta just leveransprecisionen. Med hjälp av en QR-kod kan de nu spåra leveransen hela vägen. QR-koden finns med på fraktsedeln som centrallagret scannar när leveransen lastas. På så vis vet alla att den är på väg. När leveransen kommer fram till butiken scannar butikspersonalen koden igen och den får då status ”Delivered”, levererad.

Plantagen har sedan tidigare lagt in leveransplanen i Unifauns system, som visar vilken dag och vilket tidsfönster butiken har. Om en butik till exempel har leverans onsdag mellan 12-15 och leveransen kom kl 13 så får den sändningen 100% leveransprecision. Under hela tiden kan Plantagen gå in i systemet och se status. På så vis kan de alltid hålla full koll på hur bra leveransprecision de har.

Plantagen