Vad ska jag tulla och hur gör jag?

Att tulla kan vara enkelt eller väldigt krångligt beroende på vad som ska tullas. Det finns mycket som de flesta klarar att göra själv men ibland är det klokt att ta hjälp. Lena Andersson, Key Account Manager på Unifaun har arbetat med tull i 12 år och utbildat i 10 år i hur man registrerar tulluppgifter. Här ger hon en grundläggande guide i det viktigaste du behöver veta om att tulla.

Vad ska jag tulla och hur gör jag?

En bra tumregel för att veta om godset ska tullas eller inte är; kan du äta det eller ha det på dig så behöver det tullas. Det vill säga läkemedel, kläder, mat etc.

I teorin går det till så att det är den som importerar som betalar tull. Det vill säga, det kostar ingenting att exportera, då behöver du endast redovisa för tullverket vad det är som skickas ut. Men i praktiken kan det vara antingen den som skickar eller den som tar emot varan som betalar importtullen beroende på vad som är överenskommet. Eller om det är samma företag som exporterar varan som också importerar den.

Ska jag göra min förtullning själv eller ta hjälp?

Att göra en exportförtullning är relativt enkelt och standardmässigt och vissa företag väljer att göra det själva. Många är rädda för det men i de flesta fall är det inte så svårt. Importförtullningar däremot är mycket mer komplexa. För att göra det på ett korrekt sätt krävs djup kunskap och att man ständigt håller sig uppdaterad i sin kunskap. Det kan därför vara en bra idé att ta hjälp med det.

Tullverket är väldigt noga med importerna och gör man fel kan man få hårda straff. Det är företagets VD som får straffet oavsett vem det är på företaget som gjort förtullningen, vilket kan vara bra att tänka på.

Vill man få hjälp med sin tull kan man välja att vända sig till en transportör eller ett Tullombud. Många transportörer har tullkunnig personal och kan göra förtullningen åt dig. Nackdelen är att om du importerar från tio olika länder kan det vara tio olika transportörer och då behöver du förse de tio med samma information.

Väljer man ett tullombud kan de hjälpa dig oavsett vilken transportör du använder. De gör då alla förtullningar från alla länder åt dig, oavsett transportör. Transportörer är duktiga på tull men har man flera transportörer så rekommenderas ett tullombud.

Kostnaden att importera en vara

Det är klokt av inköpsavdelningar på företag att skaffa sig grundläggande tullkunskap för att förstå kostnaden att importera en vara. Sverige har t.ex. frihandelsavtal med vissa länder som innebär att det är noll tull eller lägre tull med det landet, beroende på avtalet. Olika länder och olika produkter har olika tull och det finns tyvärr ingen norm att gå på utan man får helt enkelt läsa på. Att ta in tyg från Taiwan eller Indien kan t.ex. skilja i tullavgift. Men med baskunskap i vad man ska tänka på kan man ta kloka beslut.

Vissa artiklar har strafftullar om man importerar det från ett land utanför EU, för att EU vill att du ska köpa det inom EU. Därför kan det vara väldigt hög tull att köpa det från något annat land. En industritruck t.ex. har 35% tull från Sverige till Norge. Då blir det inte värt att exportera den eftersom det inte går att konkurrera med andra med de priserna.

Om en vara har mycket hög tull kan man istället titta på om varans beståndsdelar också har det eller inte. Om det är billigare kan det vara värt att skicka delarna av varan för att sedan montera ihop den i mottagarlandet. Ett exempel på det är ett läkemedelsföretag vars tabletter var väldigt dyra att skicka till ett visst land. Istället skickade de tablettens ingredienser och monterade ihop den på plats i det berörda landet.

Importkvoter

Något annat som kan vara bra att känna till är att det finns importkvoter på vissa varor. Det innebär att man som företag kan åberopa att man vill ta in en viss mängd av varan under året. När tillräckligt många företag har åberopat sin kvot så tillåter man inte mer import av den varan under året, då är kvoten full. Efter det höjs tullen betydligt. Det får som konsekvens att vissa varor kan ha en extrem import under januari och sedan är kvoten fylld.


Vad är Stat nr, EORI nr och MRN nr?

Alla produkter som vi importerar eller exporterar har ett statistiskt nummer. Vissa saker är inte lätta att klassificera, till exempel så har en fåtölj med falskt skinn eller tyg olika nummer. Många företag har en produkt som de går runt på vilket gör det relativt enkelt att hitta rätt stat nummer och även att sköta hela förtullningen. En storgrossist däremot med många olika produkter har det svårare och mer tungrott.

EORI nummer är ungefär som ett organisationsnummer. Företaget får ett speciellt nummer i EU så de ska veta vilket företag det är. MRN nummer är den godkända deklarationens nummer. Utan ett MRN nummer får man inte passera gränsen.


Hur du tullar rent praktiskt

För att göra en förtullning så loggar du in i din tullprogramvara eller i tullverkets portal TID och skickar därifrån en elektroniskt signerad EDI-fil med alla uppgifter. Du får sedan tillbaka ett besked om att du får importera eller exportera godset. Innan du skickar in filen så behöver du samla in information från intyg, fakturor och certifikat som ska läggas in i tullprogrammet.

Läs mer om Tullverkets programvara TID här.

______________________________________________________________________________________________

TULL OCH UNIFAUN

Man kan inte göra tulldeklarationen i Delivery Management-systemet utan det gör man direkt elektroniskt till tullverket. Däremot kan Unifaun skicka tullinformation till vissa transportörer, som de sedan kan använda för att göra tulldeklarationen. Idag kan vi göra det till Postnord, UPS och Bring.

När det gäller Bring så får du betala straffavgifter om du skickar in pappersfakturor etc., de vill få allt elektroniskt så om du skickar det via oss elektroniskt så slipper du straffavgiften. Med Bring finns också en certifieringsprocess, Unifaun skickar testfiler till dem för godkännande. Med Posten och UPS skickar vi bara informationen.

LENA ANDERSSON, KEY ACCOUNT MANAGER PÅ UNIFAUN