Skip to content

Emission Tariffs

Det främsta värdet med Unifauns TMS är att ge transportköpare total överblick och kontroll över sina transporter. Unifauns kunder har alltid prioriterat att minska kostnaderna, förbättra effektiviteten i verksamheten och minska sina lager. Det här är fortfarande de främsta orsakerna till att investera i en TMS-lösning, men det finns nu en till anledning som är minst lika viktig – att minska transportutsläppen!

Varför Emission Tariffs?

Använd en konsekvent och pålitlig metodik för utsläppsberäkning

Beräkna utsläpp i realtid på sändningsnivå

Möjliggör beslutsfattande och detaljerad analys baserat på dina utsläpp

Tillsammans för en grönare framtid

Emission Tariffs är ett innovativt sätt att beräkna utsläpp som använder det beprövade formatet från traditionella transporttariffer. Konceptet har utvecklats i nära samarbete med Nätverket för Transporter och Miljön (NTM), som kommer att beräkna utsläppen och stå som garant för metodiken, och Ovako, som kommer att vara den första TMS-kunden att implementera Emission Tariffs i sin verksamhet. Ovako kommer att börja fokusera på växthusgasutsläpp från ”källa till hjul”.

Läs om hur Ovako vill bli den mest hållbara stålproducenten i världen och hur arbetet med att minska transportutsläppen är ett viktigt steg i den riktningen.

Läs mer

Vi har samarbetat med Unifaun under de senaste tre åren och implementerat deras transporthanteringssystem i alla våra produktionsenheter i Sverige och Finland. Unifauns TMS gjorde det möjligt att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva i vår transporthantering, minska kostnaderna och förbättra servicekvaliteten. Vi är nu mycket glada över att kunna börja ta hänsyn till utsläpp i vårt beslutsfattande och aktivt styra våra volymer till det bästa transportalternativet ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta är i linje med Ovakos strategiska ställning som en av de mest hållbara stålproducenterna i världen.”

Ted Lundström, logistikchef på Ovako

Detta är en strategisk förändring i Unifaun TMS. Vi har historiskt sett varit inriktade på den traditionella kostnadsdrivna affärsmodellen för TMS-investeringar, men vi vill nu pröva en ny strategi och göra minskningen av transportutsläpp till högsta prioritet. Frakt till ett värde av flera miljarder kronor hanteras genom vårt TMS varje år och vi tror att vi kan göra en verklig skillnad genom att göra vårt TMS till Green TMS.”                     

Johan Hellman, produktchef

Syftet med NTM är att etablera gemensamma metoder inom transportbranschen för att mäta utsläpp på ett konsekvent och trovärdigt sätt. Tack vare vårt samarbete med Unifaun och det sätt på vilket de kommer att integrera utsläpp som en beslutsfaktor i deras TMS kommer våra samarbetspartner att inte bara kunna mäta utan också aktivt minska sina transportutsläpp.”

Magnus Swahn , VD

3 steg för att komma igång

Steg ett: Beräkna utsläppsfaktorer

Beräkna utsläppsfaktorer med hjälp av en tillförlitlig och vetenskaplig metod. NTM är en frivilligorganisation som har över 20 års erfarenhet av just detta.

Steg två: Implementera utsläppsberäkningen

Implementera utsläppsberäkningen i transporthanteringsprocessen så att utsläppsdata blir tillgängliga snabbt och på en detaljerad nivå.

Steg tre: Ta hänsyn till utsläpp vid operativa beslut

Börja ta hänsyn till utsläpp vid operativa beslut, prioritera de transportörer och leveransalternativ som är mest hållbara.

Se vårt inspelade webbinarium

Använd ditt TMS för att minska utsläppen, inte bara kostnaderna!

Fler och fler företag inser att transportrelaterade utsläpp utgör en stor del av deras totala miljöpåverkan. På Unifaun vill vi hjälpa våra kunder att göra något åt detta.Vi arbetar med ett tillägg till vårt TMS som gör det möjligt för användare att inte bara mäta utsläpp utan också aktivt arbeta för att minska dem.

Under webbinariet kommer Unifaun att visa dig:
  • Ett innovativt sätt att beräkna utsläpp från transporter på ett snabbt och tillförlitligt sätt.
  • Hur man använder dessa beräkningar för att uppfylla rapporteringskrav och följa framstegen över tid.
  • Hur man aktivt styr dagliga transportbeslut baserat på utsläppsparametrar.
Titta på webbinarium

Sök