Skip to content
October 22, 2020
3 minutes

3 frågor till Ted Lundström på Ovako om Emission Tariffs

Emission Tariffs är ett innovativt sätt att beräkna utsläpp som använder det beprövade formatet från traditionella transporttariffer. Konceptet har utvecklats i nära samarbete med Nätverket för Transporter och Miljön (NTM), och Ovako, som har varit den första TMS-kunden att implementera Emission Tariffs i sin verksamhet.

Ovako har nu, efter en utvecklingsperiod tillsammans med Unifaun, optimerat sitt användande av Emission Tariffs och börjat använda funktionen i sitt dagliga arbete. Tack vare Emission Tariffs kan Ovako fullt ut ta hänsyn till utsläpp i beslutsfattandet och därmed aktivt styra avrop av frakter till att även ta hänsyn till klimatpåverkan.

Arbetet ligger helt i linje med Ovakos strategiska position som en av världens mest hållbara stålproducenter. Vi har ställt tre frågor till Ted Lundström på Ovako om hans tankar kring Emission Tariffs och transportrelaterad miljöpåverkan.

Varför är Emission Tariffs intressant som koncept?

För Ovako har det varit viktigt att inte investera i en reaktiv uppföljning där ett resultat utvärderas långt efteråt utan att skapa en arbetsmetod som möjliggör kontinuerlig utveckling. Detta innebär att Ovako genom att använda Emission Tariffs satsar på att proaktivt beräkna våra utsläpp i förväg så att vi får större kontroll i vårt dagliga arbete. Detta ger Ovako en synlighet och snabbhet när det gäller att ta itu med de utmaningar som samhället har framför sig vad gäller klimatfrågan.

På vilket sätt är det viktigt för Ovako att arbeta proaktivt för att minska transportrelaterade utsläpp?

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och vi arbetar ständigt för att minska vår klimatpåverkan, där vi redan har 80 % lägre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet. En viktig del av detta arbete är att arbeta med våra transporter. Data är till viss del en färskvara, särskilt när förändringshastigheten är hög. Det är därför mycket viktigt att vi på Ovako skapar modeller som kan underlätta vårt beslutsfattande så ofta och tidigt som möjligt. Det är inte bara de viktigaste besluten som fattas årligen på strategisk nivå som är i linje med våra mål utan också de små dagliga besluten.

Vad tycker du är viktigt för att Emission Tariffs eller andra liknande lösningar ska kunna användas i större utsträckning av företag?

En bra metodutveckling är den viktigaste nyckeln till framgång. Det kräver en effektiv process och en metod som är transparent och också uppfattas för att spegla verkligheten på bästa möjliga sätt. Målet måste vara att förbättringar inte uppnås genom att skruva för mycket på metoden utan snarare genom faktiska förändringar som har en verklig effekt på de utsläpp vi genererar. Detta är en utmaning som Ovako är beredd att ta itu med.

Läs mer om Emission Tariffs här!

Läs mer om Ovako här!

  • emission tariffs
  • |
  • ovako

Sök