Skip to content
April 29, 2021
1 minute

Förändringar i den volymbaserade prissättningen för Unifaun Online – gäller från 1 juni 2021

Vi uppdaterar de volymbaserade priserna för Unifaun Online. Förändringen påverkar Unifaun Online Standard- och Plus-kunder i Norden, med start 1 juni 2021.

De uppdaterade volymbaserade priserna listas här i pristabellen på Unifaun Onlines produktsida.

Exempel: Om du använder Unifaun Online Standard och gör 335 sändningar en viss månad, får du en volymavgift på 324 SEK. Motsvarande volym i Unifaun Online Plus ger en avgift på 649 SEK.

Sök