Skip to content
January 21, 2021
2 minutes

K-Rauta förbättrar sina logistikprocesser med Unifaun TMS

Byggvaruhuset K-Rauta, en del av Kesko (K Group) har valt Unifaun TMS för att boka transporter och hantera sina logistikprocesser. De kommer börja med att använda Unifaun TMS för sändningar från sina butiker till slutkund samt mellan butiker och till centrallagret i Örebro.

K-Rauta ställer höga krav på sina produkter och vet att kvalitet lönar sig i längden. De värderar kunskap och kvalitet högt, vilket även visar sig i valet av TMS-system.

”Förutom en hög teknisk kompetens och servicenivå så är en effektiv logistiklösning viktig för oss. Våra butiker är platsen där vi möter våra kunder och vi behöver en flexibel logistiklösning som täcker allt från det dagliga behovet till akut materielbehov i samband med driftstörningar. Vi vill alltid se till att våra kunder får det de har beställt, på rätt plats och i rätt tid. Allt detta kan Unifaun ge oss, därför kändes valet enkelt.” säger Maria Andersson, Supply Chain Director på K-rauta.

K-Rautas butik i Järfälla är först ut med att börja använda Unifaun TMS, sedan följer de övriga butikerna.

”Vi är stolta över att K-Rauta har valt oss som partner i deras satsning på logistiken. Vi har lika höga krav på kvalitet som de och ser fram emot att få bidra med vår erfarenhet, stabilitet och flexibilitet och även öppna upp för nya insikter.” säger Rikard Jonsson, Specialist Sales, Unifaun

  • TMS

Sök