Skip to content
December 14, 2020
3 minutes

Partnerskap mellan Consafe Logistics och Unifaun

Med 400 medarbetare är Consafe Logistics Europas ledande leverantör av lagerhanteringslösningar. Företaget levererar hållbara lösningar som passar alla lager, oavsett volym och komplexitet. Huvudprodukten är Warehouse Management Systemet – Astro WMS®

Kunderna i Astro WMS® är företag inom detaljhandel, grossist eller tillverkande verksamhet, men också så kallade 3 PL-aktörer som sköter andra företags lager. Det som förenar kunderna är att de alla är beroende av ett system som optimerar aktiviteterna på lagret.

En viktig funktion på ett lager är att hantera utgående transporter. Som företag vill du kunna hantera respektive leverans på ett så optimerat sätt som möjligt. Ofta innebär det här att fler olika transportörer används med många olika leveransmetoder. Den ökande konsumentmakten inom B2C gör också att fler privatkonsumenter förväntar sig valmöjligheter i den digitala kassan som sedan ska hanteras på lagret och i utleveransen. Det är här Unifaun kommer in. Med ett välutvecklat transportörsbibliotek med över 10 000 leveransmetoder kan Unifauns företagskunder välja hur de önskar leverera beställningarna.

För att optimera verksamheten på lagret bör ett Delivery Management system, som Unifaun Online, och ett WMS som Astro WMS® integreras, och det är alltså det som nu har skett.

”Alla våra kunder behöver hantera transporter. Precis som i övrig lagerverksamhet handlar det om att hantera den delen av processen så operativt effektivt som möjligt samtidigt som kundlöftet om leveransen måste uppfyllas”, säger Mikael Brorsson, Product Manager på Consafe Logistics

Consafe Logistics och Unifaun har länge funnits på samma marknader och ”case by case” samarbetat för att lösa gemensamma kunders behov. Men det är först nu som ett djupare partnerskap inleds. Startskottet på det nya samarbetet är att Consafe Logistics byggt en avancerad integration mot Unifaun vilket skapar förutsättningar för alla företag som använder produkterna Astro WMS® och Unifaun Online att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt implementera integrationen.

Först ut med den nya integrationen är Gina Tricot, som med sina 180 butiker och en omfattande onlineförsäljning hanterar all sin lagerhantering och sina transporter genom Astro WMS® och Unifaun Online.

”Vi är väldigt glada och stolta över att Consafe Logistics valt att bygga en integration mot Unifaun och inleda ett djupare partnerskap med oss. Vi vet att vi har många gemensamma kunder i Norden och Europa som nu kan dra nytta av en effektiv brygga mellan våra olika produkter”, avslutar Wictor Dennmyr, Enterprise Specialist Sales Manager på Unifaun.

 

Läs mer om Consafe och Unifaun!

KONTAKT:

Unifaun:
Wictor Dennmyr, Enterprise Specialist Sales Manager
E-mail: wictor.dennmyr@unifaun.com
Tel: +46769421312

Consafe Logistics:
Mikael Brorsson, Product Manager
E-mail: Mikael.Brorsson@consafelogistics.com
Tel: +46 46 280 04 27

  • astro wms

Sök