Skip to content
March 11, 2020
3 minutes

Unifaun tänker nytt för att minska transportutsläppen

Det främsta värdet med Unifauns Transport Management System (TMS) är att ge företag som fraktar gods total uppföljning och kontroll över sina transporter. Prioriteringen för Unifauns kunder har alltid varit att minska kostnaderna, öka effektiviteten och minska sina lager. Dessa är fortfarande de främsta orsakerna till varför företag väljer att investera i ett TMS, men det finns nu ytterligare en lika viktig anledning – att minska transportutsläppen!

Emission Tariffs är ett innovativt sätt att beräkna utsläpp som använder det beprövade formatet från traditionella transporttariffer. Konceptet har utvecklats i nära samarbete med Nätverket för Transporter och Miljön (NTM), som kommer att beräkna utsläppen och stå som garant för metodiken, och Ovako, som kommer att vara den första TMS-kunden att implementera Emission Tariffs i sin verksamhet. Ovako kommer att börja fokusera på växthusgasutsläpp från ”källa till hjul”.

Steg ett för att minska transportutsläpp är att förstå och på ett tillförlitligt sätt kunna mäta de nuvarande utsläppen från ett företags transporter. Steg två är att göra något åt utsläppsnivån och i praktiken använda bättre och mer hållbara transportalternativ. Unifauns TMS-kunder kan nu hantera båda stegen tack vare att utsläppsparametrar införlivats i befintliga verktyg för uppföljning och kontroll, som till exempel Unifaun Analytics och Carrier Select.

”Vi har arbetat med Unifaun under de senaste tre åren och implementerat deras Transport Management System på våra produktionsenheter i Sverige och Finland. Unifauns TMS har gjort det möjligt för oss att gå från ett läge där vi var reaktiva i vårt arbete med transporter, till att vara proaktiva. Systemet har minskat våra transportkostnader samtidigt som vår servicekvalitet förbättrats ytterligare. Vi är nu väldigt nöjda över att fullt ut kunna ta hänsyn till utsläpp i vårt beslutsfattande och därmed aktivt styra våra avrop av frakter till att även ta hänsyn till klimatpåverkan. Arbetet ligger helt i linje med Ovakos strategiska position som en av världens mest hållbara stålproducenter”, säger Ted Lundström, Head of Logistics på Ovako.

”Syftet med NTM är att etablera gemensamma metoder inom transportbranschen för att mäta utsläpp på ett konsekvent och trovärdigt sätt. Tack vare vårt samarbete med Unifaun och hur de kommer att integrera utsläpp som en beslutsfaktor i sitt TMS kommer våra samarbetspartners att inte bara kunna mäta utan också aktivt minska sina transportutsläpp”, säger Magnus Swahn, VD NTM.

”Detta är en strategisk förändring för Unifaun TMS. Vi har historiskt sett varit inriktade på kostnadsbesparingar som motiv för TMS-investeringar, men vi vill nu införa ett nytt synsätt och göra minskning av transportutsläpp till huvudprioriteten. Frakter för många miljarder kronor hanteras genom vårt TMS varje år och vi tror att vi kan göra en verklig skillnad genom att fortsätta vara innovativa och skapa ett grönare TMS”, säger Johan Hellman, Produktchef Unifaun TMS.

För mer information, besök Unifaun.com/emission-tariffs eller kontakta:

Johan Hellman, Produktchef Unifaun TMS

E-mail: johan.hellman@unifaun.com

Tel: +46732017763

www.unifaun.com

www.ovako.com

www.transportmeasures.org

  • TMS

Sök