Skip to content
February 12, 2020
1 minute

Uppdatering av Generella Villkor

Per den 12: e mars 2020 uppdateras Unifauns Generella Villkor för befintliga kunder. Förändringen gäller för samtliga Unifauns tjänster och innebär att Personuppgiftsbiträdesavtalet (Data Processor Agreement på Engelskasom behandlar hur personuppgifter hanteras nu läggs som en bilaga till de Generella villkoren. Förändringen görs för att minska administrationen kring dessa avtal samt att säkerställa att alla kunder omfattas. 

I samband med förändringen gör vi några smärre justeringar i Personuppgiftebiträdesavtalet med syfte att öka tydligheten i avtalet. Du kan läsa de nya Generella Villkoren inklusive bilagan med Personuppgiftsbiträdesavtalet här! 

Sök