Bli Partner

Det är lätt att vara partner till Unifaun!

Det ska vara enkelt att bli partner till Unifaun. För att göra det så smidigt som möjligt har vi delat upp samarbetet i tre nivåer. Premium, Reselling och Independent, allt beroende på hur just dina förutsättningar för engagemang ser ut. Alla tre nivåer kommer skina ljus över dig och dina kunder, men så klart, ju större glödlampa desto större chanser till mer ljus.

  • Vi har ett brett utbud av funktioner som skapar stor nytta för dina kunder.
  • Det är lätt att bygga en integration mot våra tjänster.
  • Vi har en affärsmodell som gör att det är enkelt att komma igång, inga höga avgifter, varken för dig eller dina kunder.

Välj själv hur mycket du vill få ut av samarbetet med oss. Vi arbetar med partners utifrån tre nivåer som baseras på partnerns marknadsförutsättningar och ambitionsnivå att skapa stärkt konkurrenskraft hos gemensamma slutkunder.

PREMIUM PARTNERS

För dig med stor marknadsnärvaro som vill utveckla nya logistiklösningar och affärskoncept för många kunder.

RESELLING PARTNERS

För dig som vill erbjuda Unifauns standardlösningar som en ordinarie del av ditt kunderbjudande.

INDEPENDENT PARTNERS

För dig som i projektform vill kunna erbjuda Unifauns funktionalitet för en eller många slutkunder.

Vill du veta mer om detaljerna i de olika partnerskapsmodellerna och hur vi kan arbeta tillsammans?

Klicka på knappen så kontaktar vi dig!