TA för partners

”Kan jag boka transporter i ert system?” Den frågan känner du säkert igen och kanske har du redan hjälpt några kunder med komplexa kopplingar mot olika transportörer. Med en koppling till Unifauns TA-system kan du erbjuda dina kunder integrerad transporthantering genom ett standardgränssnitt utan behov av specialanpassningar.

Vad är TA?

TA är en förkortning av Transportadministration och är alltså i sin enklaste form kommunikationen mellan en transportköpare och en transportör. Som partner till Unifaun betyder TA att dina kunder på ett enkelt, säkert och effektivt sätt kan boka och hantera sina frakter integrerat med ert system.

En integration, även kallad transportmodul eller orderkoppling, innebär att kundens transportinformation förs över från ert system till Unifauns TA-system som i sin tur hanterar kommunikationen med relevant transportör. Kunden behöver alltså inte ha informationen på två ställen utan kan enkelt boka sina transporter och få transportdokument, transportstatus och annan relevant information, allt från ditt system. Med en koppling till våra TA-system kan du som leverantör ge dina kunder ett stort mervärde, utan tid- och kapitalkrävande specialuppsättningar för varje kund.

Varför är det här bra för mig?

Du har idag säkerligen många kunder som på något sätt har ett behov av att boka och följa upp transporter. Kanske gör kunden detta i ett separat system och kanske har de redan frågat dig om det finns en möjlighet att hantera sina transporter i ditt system? Genom att koppla ihop ditt system med Unifauns TA-system möjliggör du precis det här. En integration/orderkoppling, gör att dina kunder enkelt kan boka och följa status på sina transporter, direkt i ditt system.