Unifauns TA-system

Ge dina kunder tillgång till marknadens ledande TA-system, koppla ihop dig med Unifaun!

Unifaun är den klart ledande leverantören av TA-system i norra Europa. Utöver våra egna transportörsneutrala tjänster (Unifaun Online och Unifaun Web-TA) står vi även bakom de stora transportörernas egna TA-system. Några exempel på sådana tjänster är DHL Multishipping, Pacsoft Online, DSV e-services, DB Schenker Skicka Enkelt och Bring TA-Connect. Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt utveckla våra tjänster, både vad gäller funktionalitet och tillgängliga transportörskopplingar men också gällande säkerhet och systemutveckling. Med andra ord, som partner till oss garanterar du att du ger dina kunder tillgång till ledande TA-system, nu och i framtiden.

UO_o_WebTA

Funktionalitet för kunden

Unifauns TA-system är framtagna för att kunden ska kunna växa i tjänsten. Med det menar vi att ett företag ska kunna växa i både storlek och omsättning utan att logistik ska bli ett hinder. Därför har användare i Unifauns TA-system alltid tillgång till en bred grundfunktionalitet med möjlighet att addera ytterligare funktioner efter behov.

På en övergripande nivå kan du, genom ett partnerskap med Unifaun, erbjuda dina kunder:

Boka transporter
I Unifauns TA-system kan din kund boka sina transporter med ett hundratal uppkopplade transportörer. Vi säkerställer att all kommunikation är korrekt (inklusive s.k. EDI) och att din kund får de transportdokument och annat han/hon behöver.

Följa upp transporter
När transporten är bokad ser vi till att din kund är uppdaterad med senaste transportstatus. Vi har även möjlighet att erbjuda din kund ett antal olika aviseringsmöjligheter där ett meddelande kan skickas via e-post eller sms då en viss transporthändelse sker. Kanske vill din kund avisera mottagaren när en transport är på väg? Eller kanske vill kunden få en notis när en slutkund inte hämtat ut sitt paket från ett utlämningsställe? Beroende på hur just dina kunders behov ser ut finns möjlighet att välja en avisering som passar just dem.

Enkel administration
En viktig del i de flesta molntjänster idag är användarvänlighet och möjlighet för kunden att själv kunna hantera sitt konto. I Unifauns TA-system finns ett antal olika funktioner avsett för just det här, det handlar om saker så som adressbok och mallar.