Skip to content
May 28, 2020
3 minutes

Att upphandla ett Delivery Management-system

För att kunna boka transporter med större transportörer krävs oftast att du använder någon form av Delivery Management-system, även kallat Transportadministrationssystem (TA). Många transportörer har ett eget system som de låter sina kunder använda vid bokning av transport med dem. Exempel på sådana system är Pacsoft Online och DHL Multishipping, som Unifaun levererar till Postnord respektive DHL. Vill man däremot kunna boka med olika transportörer och välja transportör beroende på pris och andra förutsättningar så är det en bra idé att använda ett fristående system, som exempelvis Unifaun Online. Då behöver man inte byta system vid byte av transportör och har alla uppgifter samlade på ett ställe.

Vad ska man tänka på när man upphandlar ett Delivery Managementsystem?

De olika Delivery Management-systemen har i grunden liknande funktionalitet. Däremot kan utvecklingsmöjligheterna skilja mycket från system till system. Basfunktionaliteten i ett Delivery Management-system är att boka en sändning samt skriva ut relevanta fraktetiketter och annan dokumentation. Strax över basfunktionaliteten finns uppföljningsmöjligheter för att ge dig en ännu bättre kontroll över dina transporter. Det kan t.ex. handla om olika val av aviseringar till mottagaren, verktyg för att skapa rapporter och kunna analysera transportflödena, returhantering etc.

När du står inför att välja system är det klokt att tänka igenom vilka krav du har på hantering av transporter. Det är bra att skaffa sig en uppfattning om vilka transportörer du vill jobba med och vilka av deras tjänster som passar din försäljning, antal försändelser per dag du tror du kommer skicka och dina krav på leveransen till dina kunder. Har du den informationen gör du valet enklare.

Nyttan med att integrera ditt Delivery Management-system och Affärs-/E-handelssystem.

En viktig aspekt i valet av Delivery Management-system är att ta reda på om det har stöd för en integration till ditt e-handelssystem eller affärssystem. Och att sedan se om den integrationen fyller dina krav. Med en integration kopplas dina system ihop vilket bland annat innebär att information förs över mellan systemen automatiskt. En integration mellan systemen kan spara dig mycket tid genom att du slipper skriva in samma information flera gånger. Det möjliggör också för ditt företag att kunna växa genom att kunna hantera större mängder ordrar, när logistikhanteringen blir smidigare och tar mindre tid.

Ju fler sändningar du har, desto mer sparar du in på en integration i tid, pengar och minskade risker för fel. Men även med få sändningar förenklas arbetet med transporthanteringen och mer tid kan läggas på företagets ursprungliga idé. Hos Unifaun märks en tydlig ökande trend i efterfrågan på integrationer, även bland kunder som endast skickar ett fåtal sändningar varje månad.

För de flesta företag är tid den mest värdefulla tillgången, och något det ofta är brist på. Många företag som inte har en integration till sitt Delivery Management-system lägger flera timmar per vecka på att boka och administrera transporter. Det är timmar som alla företag tjänar på att lägga på annat.

Läs mer om Unifauns Delivery Management-system här.

Sök