Orderkoppling

En orderkoppling minskar risken för fel, eliminerar behovet av att underhålla kundregister i flera system och skapar tid genom en enklare hantering av varje försändelse.

Unifaun Orderkoppling ger Unifaun Online möjlighet att ta emot information från ditt affärssystem, webshop, WMS eller något annat av dina system. Du kan till exempel återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och transporttjänster. I de flesta fall kan du även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från ditt eget system.

Vår ambition är att ha färdiga integrationer, så kallade plug & play-moduler, tillgängliga till de vanligaste systemen på marknaden. I de flesta fall handlar detta om e-handelsplattformar, affärssystem och WMS-system. Läs mer om vilka färdiga kopplingar vi har här.

Finns det inte redan en färdig integration till ditt system? Eller vill du göra en egen integration? Unifaun har idag några olika möjligheter till orderkoppling:

  • APIConnect är Unifauns kraftfulla REST API för generering av fraktdokument och överföring av orderinformation från e-handelssystem eller annat system till Unifaun Online.
  • Genom att installera programmet Unifaun OnlineConnect får du en smidig och effektiv koppling från ditt egna system till Unifaun Online. Vi rekommenderar Unifaun OnlineConnect till dig med behov av snabb utskriftshastighet.
  • Använder du Visma Administration kan du använda Unifaun Orderkoppling tillsammans med stödfunktionen Unifaun Transport för att få en smidig, enkel och snabb lösning till ett fast pris.
  • Med hjälp av våra samarbetspartners erbjuder vi färdiga kopplingar till ett stort antal system. Läs mer om dem här.

Unifaun Orderkoppling stödjer integration med alla system, men graden av nödvändig anpassning kan variera. Kontakta din systemleverantör angående själva integrationen.

Läs mer

Unifaun Orderkoppling
Dokumentation APIConnect
Filspecifikation för orderkoppling
Generella villkor – produkter från Unifaun AB

För exempelfiler, kontakta Unifaun Support.

Priser för koppling i Unifaun Online

ERPConnect via OnlineConnect eller APIConnect
Engångsavgift: 2500 SEK Månadsavgift: 200 SEK

 

Beställ Unifaun Orderkoppling

Du beställer Unifaun Orderkoppling när du är inloggad i Unifaun Online.

Logga in här

Skaffa ett konto i Unifan Online här