Unifaun Online Plus-tillval

I Unifaun Online Plus finns en mängd Plus-tillval att välja för dig som behöver ytterligare funktioner.

Tillvalen lägger du till i systemet efter att du beställt Unifaun Online Plus.

Några av våra populära tillval är:

Profilhantering

Profilhantering gör att du på ett kraftfullt och detaljerat sätt kan styra upp till tio olika användares arbetssätt samt tillgång till funktioner och information. Funktionen ger dig också möjlighet att överblicka upp till tio olika användares eller avdelningars arbete.

Profilhantering kan användas i flera olika syften, när du behöver styra vad du vill att olika användare skall kunna göra i Unifaun online och vilken information i systemet de skall kunna se. Eftersom funktionen kräver ett noga genomtänkt arbetssätt för att fungera optimalt, så ingår det fem timmars konsulthjälp för analys, konfiguration och utbildning vid beställning.

Butikskedjeupplägg

Samma funktion som Profilhantering men du kan styra upp till 50 olika användare. För större, mer komplexa organisationer, till exempel olika användare på olika avdelningar i ett företag eller användare i butiker i en större kedja, är funktionen ovärderlig för styrning och kostnadskontroll.

Butikskedjeupplägg är ett mycket kraftfullt hjälpmedel som används av många av de allra största butikskedjorna i Sverige. Eftersom funktionen kräver ett noga genomtänkt arbetssätt för att fungera optimalt, så ingår det tio timmars konsulthjälp för analys, konfiguration och utbildning vid beställning. Du kan i detta paket använda upp till 50 olika butiksprofiler.

Artikelregister

Med artikelregister kan du importera eller lägga upp artiklar med en mängd förvalda värden så som vikt, volym, kollislag, farligt godsinformation, tullinformation. Artiklar använder du sedan för att bygga dina kollin och sändningar på ett effektivt sätt. Det ger ett förenklat arbetssätt och mycket detaljerad information om vad du skickat. Vill du ha full kontroll och styrning kompletterar du med Unifaun Orderkoppling. Då kan du styra Unifaun Online med hjälp av artikelinformation från ditt affärssystem och din e-handelsplattform.

Artikelregister gör att du har full koll på vilka artiklar som du skickar i varje kolli. Enklare hantering av farligt gods, tullpliktiga försändelser eller för att effektivisera plock av order med många artiklar.

Prisstatistik

Funktionen låter Unifaun Online slå upp priset för varje sändning automatiskt, och lagrar priset i sändningshistoriken. Fraktpriset baseras på ditt avtal hos din transportör. Funktionen gör att du direkt efter att du skapat en sändning, kan veta det preliminära fraktpriset, och kan använda det för kostnadsfördelning, vidarefakturering eller kontroll när du får din fraktfaktura.

Prisstatistik fungerar för de transportörer som tillhandahåller en prisberäkningsfunktion mot kundens eget transportavtal, och som finns integrerad i Unifaun Online.

Periodrapporter

Med funktionen periodrapporter kan du schemalägga utdrag ur din historik. Du kan hämta en viss rapport från Unifaun Online Plus med de tidsintervall du önskar, för att kunna bearbeta informationen i annat system eller på annan plats.

Konsolidering

Konsolidering ger dig möjlighet att slå ihop flera sändningar till en. Konsolidering, eller löpande etikettering som funktionen ibland kallas, är en kraftfull funktion som låter dig ta emot order till samma mottagare vid flera tillfällen under t.ex. en dag och automatiskt konsoliderar dessa till en sändning. Allt eftersom order kommer in hanteras dessa löpande med bl.a. etikettering och vid ett senare tillfälle stänger du periodens order och vid ett tillfälle får du ut ev. fraktsedlar och EDI går till transportören.

Konsolidering slår samman flera order till sändningar, men låter dig ändå hantera delorder löpande under dagen. Det är i många fall effektivare att hantera fler order till samma mottagare som en sändning, eftersom transportpriset ofta utgår från en taxering per sändning. Konsolidering används nästan uteslutande i kombination med Unifaun ERPConnect, dvs informationen om dina order läses in från ditt WMS eller ERP-system.

Anpassad föravisering

Med funktionen Anpassad föravisering som är ett Unifaun Online Plus-tillval erbjuder vi nu dig att inkludera din logotyp i dina aviseringar. Utöver att kunna lägga till din egen logotyp kan du också välja att inkludera ett reklambudskap.

Använd exempelvis text till att erbjuda riktade reklamerbjudanden eller annan information som din kund tar del av, samtidigt som han/hon aviseras om att leveransen är på väg. Med Unifauns Anpassad föravisering kan du enkelt skapa föraviserings-mallar och per sändning välja den mall du vill använda, direkt i GUI, via utskriftsfavoriter eller via integration.

Branded Track & Trace


Förläng känslan av ditt varumärke med tillvalet Branded Track & Trace. Du får du tillgång till en helt egen spårningssida sida som kan integreras i ett affärssystem, webshop eller annat bakomliggande system. På så sätt kan den användas både internt som ett supportverktyg och externt av kunder som vill söka efter sina paket. ​

Dessutom kan du välja att inkludera ditt företags logotyp och reklambudskap eller annan information som du vill att dina kunder ska se. Läs mer om Branded Track & Trace här.