Möjligheter för dig som transportör

Man talar gärna om att transportköpare har mycket att vinna på att arbeta i ett TA-system men det är inte sällan hos transportören som de verkliga effektivitetsvinsterna finns. Hos de stora transportörerna är en hög EDI-grad ofta en förutsättning för att verksamheten ska fungera och för mindre transportörer är de digitala transportbokningarna ett effektivt medel för tillväxt.

Tar du idag emot dina transportbokningar via telefon och e-post?

Bra, då har du möjlighet att vinna väldigt mycket! Tiden man lägger på att manuellt ta emot och bearbeta transportbokningar är kanske ingenting du tänker på i vardagen men ofta går det trots allt åt många arbetstimmar per dag. Kan ditt företag växa utan att hantering och kontroll av transportbokningar blir en trång sektor? Läs mer om att koppla upp dig mot våra TA-system och om att få in dina transportbokningar elektroniskt.

Arbetar du med EDI idag?

Härligt, då har du kommit en bra bit på vägen gällande att effektivt hantera dina transportbokningar. Kanske är det dags att ta steget längre och till fullo utnyttja potentialen med TA-system. Med Unifaun finns stora möjligheter att utvecklas. Du kan skaffa en egen publik bokningsportal på din hemsida, skaffa ett eget TA-system där du har en effektiv kanal för kommunikation och merförsäljning mot dina kunder eller låta oss hantera din Direkt-EDI.

Med en egen kundportal samlar du dina kunder i ett och samma system. Du ger ett professionellt intryck och ett attraktivt erbjudande till dina kunder, samtidigt som du själv ökar din interna effektivitet. Vi erbjuder ett antal olika kundportaler där du enkelt kan växa i storlek och komplexitet i takt med att dina och dina kunders behov ökar.