Egen kundportal

Med en egen kundportal får du ett eget TA-system att erbjuda dina kunder. Det ger, förutom ett mycket professionellt intryck, stora möjligheter till standardisering, kommunikation och merförsäljning.

Ett eget TA-system innebär att du snabbare får upp graden av elektroniska transportbokningar och EDI. Du erbjuder en enhetlig och genomtänkt webbtjänst mot dina kunder och hjälper dem att enkelt komma igång med sina digitala transportbokningar. Med automatiserade registreringsflöden, enkel administration av kunder och andra smarta funktioner i våra TA-system når du snabbt ROI i både monetära och tidsmässiga aspekter.

Till skillnad från den publika bokningsportalen är en egen kundportal låst till de kunder du själv väljer. Kunden behöver logga in för att kunna lägga sina transportbokningar och detta medför ett flertal fördelar för dig. Bland annat får du möjlighet att genom TA-systemet erbjuda kundanpassade lösningar för dina bästa kunder. För kunden innebär en egen inloggning tillgång till ett flertal uppskattade funktioner så som adressbok och olika former av mallar. En mycket uppskattad funktion som dessutom avlastar er kundtjänst är att erbjuda Track & Trace där kunden själv kan följa status på sina transporter.

En egen kundportal är en mycket effektiv kommunikationskanal där du enkelt når dina kunder. Kunden loggar regelbundet in i portalen och har då fokus på sina transporter, vilket är ett optimalt tillfälle att kommunicera med dem. Många av våra transportörskunder väljer exempelvis att berätta om nya transporttjänster för sina kunder via den här kanalen. Det finns näst intill oändligt med möjligheter i en egen kundportal och vi berättar gärna om dem för dig.

Kundportal Bas

Med en Kundportal Bas kan du väldigt snabbt komma igång med din kundportal och börja låta dina kunder boka sina transporter elektroniskt.

  • Kom igång direkt med snabb uppsättningstid
  • Enkel registrering av nya kunder
  • Funktionalitet för att boka transporter och skriva ut relevanta fraktdokument
  • Tillgång till sändningsuppföljning och historik
  • Möjlighet till tillval för kunder (aviseringar, statistik, direktintegration från affärssystem med mera)
  • Din egen logotyp i hela tjänsten

Kundportal Plus

Med Kundportal Plus får du tillgång till all funktionalitet som finns i Kundportal Bas plus ytterligare värdeskapande funktioner.

  • Anpassad ”look and feel” med din egen logotyp och ditt färgschema i hela tjänsten
  • ”On-boarding”-modul med registreringsflöde för enkel registrering av nya kunder
  • Inloggningsmodul att integrera i din hemsida