Referenser

Idag finns över 100 olika transportörer uppkopplade till våra TA-system. Unifauns transportörskunder använder vårt erbjudande i den grad som bäst passar den enskilda transportören.

Några erbjuder sina transporttjänster till kunder i vårt transportörsneutrala TA-system medan andra erbjuder sina kunder avancerade kundportaler i eget namn. Gemensamt för dem alla är dock att kopplingen till Unifauns TA-system ger dem en stor effektivitetsvinst och en enklare hantering av sina inkommande transportbokningar. Läs mer om några av våra transportörskunder här!

Referenskunder

Med Unifauns har DHL ett av marknadens mest etablerade TA-system: DHL Multishipping Läs mer om DHL
Carrier upplever att de har bättre kontroll på de transporter som bokats via Unifauns TA-system, mycket tack vare att företaget nu har möjlighet att utföra ett antal olika mätningar kring dem. Läs mer om Carrier Transport
Samarbetet med Unifaun har gett GDL minskad arbetsbelastning och en snabb problemlösning med effektiv kommunikation och hjälp. Läs mer om GDL
Efter att Ahola börjat erbjuda ett eget TA-system har företagets EDI-grad ökat med 20 % på två år. Det motsvarar en tidsbesparing på i snitt 16 arbetstimmar/dag. Läs mer om Ahola Transport

Några av våra uppkopplade transportörer